DE MAAT VAN HANDSCHOENEN

De handschoenen maat wordt bepaald door de omvang van uw hand. Om de maat van uw handschoenen te bepalen meet je de meest gebruikte hand op. Bent u rechtshandig neem dan de maat van deze hand.

Span een koord of stukje band om uw hand en meet hiervan het aantal cm.

Dames maten

 

size

inch*

cm*

XS

6

15

S

6,5

16,5

M

7

18

M/L

7,5

19

L

8

20

XL

8,5

23


heren maten

 

size

inch*

cm*

XS

7

18

S

7,5 – 8

20

M

8,5 – 9

23

L

9.5 – 10

25

XL

10.5 –11

28

XXL

11.5 –12

3

BEZORGING EN VERZENDKOSTEN

De bezorgkosten zijn gratis in heel Nederland. Indien u bezorging in het buitenland wenst dan wordt er een toeslag in rekening gebracht afhankelijk van de bestemming. Voor meer informatie stel uw vraag via het informatieformulier op de Home pagina.

 

BETALEN BIJ BASIL & BREEZE

De betaling van onze producten gaat via Paypall of bankoverschrijving. Paypal is voor u als klant een veilige manier om uw producten te kopen en te betalen. U heeft zo tijd om uw geld terug te krijgen indien u niet tevreden mocht zijn. U kunt ook betalen via een bankbetaling, zodra uw betaling door ons is ontvangen, sturen we de bestelling toe. Bankgegevens zijn; Basil and Breeze, banknr: NL63INGB0006116385.

 

HANDSCHOENEN ETIQUETTE

Goed gekleed gaan betekent handschoenen dragen.

 • Zo hoort het:
 • U doet de handschoenen aan voordat u de deur uitgaat
 • Ringen draagt u onder de handschoenen
 • Armbanden draagt u over de handschoenen
 • De kleur en het materiaal van de handschoenen stemt u af op de overige kleding
 • Handschoenen houdt u aan bij alle gelegenheden, in de kerk, in de auto, in het café, binnen -en buitenshuis, ook tijdens het handen schudden (heren trekken de rechter handschoen uit)
 • Handschoenen doet u uit bij het nuttigen van een hapje
 • Doet u uw handschoenen uit, dan houdt u ze zichtbaar in de linker hand
 • Men houdt de handschoenen vast bij de vingers van de handschoenen
 • Tijdens het eten doet men de handschoenen uit en legt ze op schoot, onder het servet
 • Bij een avondjurken met een blote arm draagt men lange handschoenen, anders altijd korte handschoenen
 • Handschoenen houd men aan tijdens het dansen.

 

Zo hoort het niet:

 • Net als de heren dragen ook de dames geen horloge
 •  
 • Niet roken, drinken en eten met handschoenen.

RUILEN EN RETOUR

Indien u niet tevreden bent over uw bestelling dan kun u het binnen zeven werkdagen retour sturen in de originele verpakking. Graag ontvangen we een mailbericht voordat het artikel retour wordt gestuurd. De verzendkosten zijn voor eigen rekening. Zodra het pakket is ontvangen bij Basil & Breeze en het artikel niet gebruikt is en nog in dezelfde conditie is, wordt het geld binnen vijf werkdagen teruggestort op uw rekening inclusief de gemaakte verzendkosten voor retour.

Het retouradres staat vermeld op de factuur die is bijgesloten in het pakket dat u ontvangt. Graag horen we van u waarom het artikel niet voldoet. U kunt aangeven of u een vervangend artikel wilt ontvangen.

 

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BASIL & BREEZE WEB-WINKEL

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Retourtermijn: de tijd waarbinnen een artikel moet worden geretourneerd aan Basil & Breeze indien u van oordeel bent dat het artikel niet aan uw wensen voldoet.

U: degene die gebruik maakt van de Webshop van Basil & Breeze om artikelen te bestellen.

Webshop: alle door Basil & Breeze op het internet geëxploiteerde websites. www.basilandbreeze.nl www.autohandschoen.nl

2. Algemeen

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Basil & Breeze zijn deze voorwaarden van toepassing.

2.2. Door een bestelling bij Basil & Breeze te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk opslaan cq printen van de toepasselijke algemene voorwaarden.

3. Bestellingen

3.1. De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd.

3.2. Het is mogelijk dat een aangeboden en reeds besteld artikel niet meer leverbaar blijkt te zijn. Basil & Breeze behoudt zich het recht u hierover te informeren en de koop te ontbinden. Basil & Breeze stelt u hiervan tijdig op de hoogte en zorgt voor correcte afwikkeling en terugbetaling van de kosten van het artikel.

3.3. Alle aanbiedingen van Basil & Breeze gelden als vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.4. Een overeenkomst komt tot stand door uw acceptatie van hetgeen is afgeleverd.

4. Betaling

4.1. De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de webshop vooraf te worden betaald d.m.v. Paypal betaling of bankoverschrijving.

4.2. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

4.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband houden, worden bij u in rekening gebracht.

4.4. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourtermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

4.5. Verzendkosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening.

5. Levering

5.1. Aangeboden levertijden zijn indicatief. Basil & Breeze zal geaccepteerde bestellingen in beginsel, tenzij anders vermeld op de website www.basilandbreeze.nl of autohandschoen.nl, binnen 5 werkdagen uitvoeren, voor zover de levering binnen Nederland geschiedt.

5.2. Basil & Breeze bepaalt de wijze van vervoer. De  verzendkosten in Nederland zijn gratis. Leveringen in het buitenland zullen verzendkosten worden doorbelast.

5.3. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit direct te melden bij Basil & Breeze, waarbij u verdere instructies over de afwikkeling zult ontvangen. Voor het retourneren van artikelen wordt verwezen naar artikel 6.

6. Retourzending

6.1. Voor alle leveringen geldt een retourtermijn van veertien (14) dagen waarbinnen een artikel kan worden geretourneerd aan Basil & Breeze.

6.2. Tijdens deze termijn mogen de artikelen worden gepast, doch niet gedragen.

6.3. Artikelen kunnen binnen de termijn zonder verplichting doch alleen na voorafgaande melding aan Basil & Breeze worden geretourneerd. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn en moet zijn voorzien van het originele label en de originele prijskaart.

6.4. De retourtermijn gaat in op de dag van feitelijke aflevering van het artikel namens Basil & Breeze.

6.5. De overige voorwaarden voor terugzending zijn vermeld op de website en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

6.6. De vervoerskosten van de retourzending komen alsdan voor uw rekening.

7. Transport risico

7.1. Basil & Breeze draagt het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op u over.

7.2. In geval van retourzending binnen de retourtermijn draagt Basil & Breeze het transportrisico nadat de artikelen door de door Basil & Breeze aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.

8. Garantie

8.1. Basil & Breeze garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen.

8.2. Er bestaat geen aanspraak op deze garantie:

• bij beschadiging door opzet of nalatigheid;

• bij verkleuring of afwijkingen van ondergeschikte aard die volgens

handelsgebruik algemeen aanvaard worden;

• bij herstellingen die niet zijn verricht door of namens Basil & Breeze;

• bij normale slijtage;

8.3. Wanneer ten onrechte een beroep wordt gedaan op de garantie zijn alle gemaakte kosten voor uw rekening.

8.4. In geval aanspraken op enige garantie wordt u door Basil & Breeze op de hoogte gesteld omtrent verdere handelingen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

9. Privacy

9.1. Bij het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling worden uw

gegevens verwerkt in het klantenbestand van Basil & Breeze. Alle gegevens worden opgeslagen en in eigen administratie gebruikt. Daaronder is mede te begrijpen: verwerking van bestellingen en betalingen en het toesturen van eigen commerciële uitingen.

9.2. Op uw schriftelijk verzoek zullen de voor u opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. Eventuele door u aangegeven correcties zullen, na accordering door Basil & Breeze, in de registratie worden verwerkt.

10. Slotbepalingen

10.1. De administratie van Basil & Breeze wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.

10.2. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s) aanvaardt Basil & Breeze geen aansprakelijkheid.

10.3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.4. Basil & Breeze is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De aangepaste voorwaarden zullen gelden op transacties die zijn aangegaan nadat de voorwaarden op de gebruikelijke wijze op de website zijn gepubliceerd.